Uten unntak viser de fortsatt utlånsvekst, men foreløpig beskjedne tap. Sparebanken Sør ser ut til å lede an på vekstkarusellen her på Sørlandet. På snaue fire år har denne snart 180 år gamle banken vokst med 50 prosent. Nå antyder administrerende direktør Hans A. Iversen at det nok kan komme til å bli litt større tap fremover. Særlig fra næringslivet.Konjunkturutflating og tegn til økende ledighet, høyt rentenivå, boligpriser med avtagende stigningstakt, sterk utlånsvekst hos bankene — hørt det før? Det lukter ubehagelig av 1987 og økonomisk bakrus.Vi får håpe bankene har rett når de hevder at denne gangen er situasjonen fundamentalt sett en annen, og at de er mye bedre forberedt på det som måtte komme.