I utkanten av denne historiske integrasjonen befinner Norge seg, som en passiv tilskuer til at verden og rammebetingelsene omkring oss kastes om.Samtidig kommer den ene meningsmålingen etter den andre som viser at et flertall av norske velgere nå sier ja til norsk EU-medlemskap. Situasjonen roper etter et politisk lederskap som tar ansvar for å realisere folkeflertallets ønsker.Men mens det nye europakartet tegnes på nytt i vårt naboland Danmark i disse dager, er EU en ikkesak i norsk politikk — for den politiske husfredens skyld. Og lederen av det regjeringsparti som har programfestet norsk EU-medlemskap, Jan Petersen, trekker på skuldrene av meningsmålingene og vil at folket skal gå foran ham inn i EU. Det kaller vi politisk lederskap.