Nå er budsjettet på plass, og det ble holdt innenfor rammer som selv en profesjonelt pessimistisk sentralbanksjef må kunne godta. Økonomien har vært under avkjøling i flere måneder allerede. Den skal nok bli enda kaldere før konjunkturtermostaten kobler inn på nytt. Og inflasjonen synes å være under betryggende kontroll.Det nærmer seg raskt neste rentemøte i Norges Bank. Da må tiden være inne for å redusere noe av den betydelige renteforskjellen mellom Norge og resten av den vestlige verden. Nå trenger vi litt finansiell oppmuntring, vi også.