I tillegg til velfungerende industribedrifter som Glencore Nikkelverk, Elkem, Saint Gobain (bildet), NOV og MH Wirth har vi regionale næringsforeninger og klynger, NHO, LO, Innoventus Sør, Coworks og selvsagt UiA, skriver artikkelforfatteren. I tillegg til velfungerende industribedrifter som Glencore Nikkelverk, Elkem, Saint Gobain (bildet), NOV og MH Wirth har vi regionale næringsforeninger og klynger, NHO, LO, Innoventus Sør, Coworks og selvsagt UiA, skriver artikkelforfatteren.

Sørlandet til salgs