En helsepolitikk for alle

Kjernen i noen av spørsmålene er hvor mye valg det enkelte menneske egentlig har.