Både pressestøtta og kulturbudsjettet

Kulturlivet og mediefolk landet over var i heller dårleg humør etter at den blå-blå regjeringa hadde lagt fram kulturbudsjettet sitt.