KS: Forleng avtalen!

Det er grunn til å være stolte av den norske lærerstanden.