Værguden

Jeg lå på sofaen og så for meg sommeren som Kristen Gislefoss skulle bringe.