• Baard Johannessen skriver om utviklingen av læreryrket, som igjen påvirker elevenes utvikling. FOTO: ARKIV

Utdanning av kompetente lærere

Det er ikke noe særskilt for læreryrket at kompetansekrav endres og omstillinger underbygges via etter— og videreutdanning.