• Innsenderen spør kommunal- og moderniseringsministeren hvilke oppgaver små kommuner ikke kan håndtere i dag, og ber ham vise til relevante undersøkelser og rapporter som gir grunnlag for denne påstanden. FOTO: ARKIV

Gulrøter og kommunereform

Åpent svar på invitasjon til å delta i reformprosessen.