Ordbruk

Utdanningsforbundet beklager på det sterkeste at enkelte har behov for å formulere seg med en språkbruk som verken er konstruktiv eller bidrar til å fremme lærernes sak i den pågående konflikten mellom KS og lærerorganisasjonene.