• Som en del av vår satsing på kunnskapsskolen, har vi nylig lagt frem strategien Lærerløftet, skriver kunnskapsministeren. I den lanseres de overordnede reformene som skal skape en skole hvor elevene lærer mer. FOTO: NTB SCANPIX

Kunnskap først og fremst

Norske elever skal lære mer. Høyre/Frp-regjeringen bruker derfor over en milliard kroner på en historisk satsing på videreutdanning av lærere.