• DØDEN: - Oppfatter vi døden som en konsekvens av livet, eller som en konsekvens av medisinske begrensninger og valg? spør artikkelforfatteren. FOTO: SCANPIX

Når det er barnets beste å få dø

Det er foreldrene som tar beslutninger på vegne av sine barn, også i helsespørsmål. Foreldrene skal etter loven blant annet medvirke og samtykke på barnets vegne.