• Når ordfører Torhild Bransdal påberoper seg rollen som fødselshjelp for musikkgymnaset, er det en meget frimodig påstand, skriver innsenderen. FOTO: Kjetil Reie

KrF har krysset en linje

Etter den siste tids debatt omkring Vennesla Musikkgymnas og manglende støtte fra KrF, mener jeg det er på sin plass å imøtekomme påstander fremsatt av KrFs politikere lokalt og på fylkesplan.