Grundekjøns forklaringsproblem

En bærebjelke i norsk skole har vært en sentral arbeidstidsavtale som hindrer den enkelte skole i å forhandle fram sin egen arbeidstid.