Svar til Tore Hetland

Innvandring må sees på som en ressurs, som kan gi nyttig arbeidskraft og et kulturelt mangfold til befolkningen.