• Arbeiderpartiet bevilger mer enn dobbelt så mye til forebygging av radikalisering, som regjeringen, oppsummerer Ap-politiker Kari Henriksen, Kristiansand. FOTO: Kjetil Reite

Arbeiderpartiets satsing på justisfeltet

Arbeiderpartiet støtter regjeringens satsing på politi, men legger mer penger på bordet til barn, tiltak for kvinner og vi reduserer regjeringens kutt på asylmottakene.