• Det grønne skiftet er ikke foran oss, - vi er midt oppe i det, skriver innenderen. FOTO: Mike Tombs

Det grønne karbonet er på vei

Nå er vi vel i det grønne skiftet?