Meningsløst Juleevangelium

En tidligere sokneprest, Jens Torstein Olsen, har skrevet en artikkel (Meningen i juleevangeliet, 18. des.).