Nytt kors på halsen

Oppbudet av representanter fra det offisielle Norge i Domkirken søndag viser hvor sterkt Den norske kirke står, også etter bruddet med staten. Og hvilken utfordring det blir å beholde denne posisjonen i samfunnet.