• ekteskap+skilsmisse (scanpix).jpg FOTO: SCANPIX

Hvem vet best?

Slik jeg forstår Bibelen er den ikke statisk, en oppskriftsbok, men dynamisk.