Alternativ til elbil?

Antall elbil-kritiske leserinnlegg i landets aviser vokser i takt med elbil-salget.