Sosialdemokratiets svik mot freden

Ved det kommende månedsskifte er det 100 år siden 1. verdenskrig brøt ut.