Hvordan forhindre nye tragedier?

Det mest skremmende ved 22. juli-tragedien er antagelig ikke de grusomme handlingene i seg selv, men at dette var en massakre som ble begått med fullt overlegg og politisk motivasjon.