• Å realisere vindkraftverkene med de enorme investeringene det krever, er et sjansespill. I juni i år besluttet et enstemmig styre i Statkraft å stoppe all videre planlegging og realisering av alle sine vindkraftverk i Norge og Sverige! Begrunnelsen var rent økonomisk, skriver artikkelforfatterne. FOTO: Jan Grytting

Stopp Agder Energis vindkraftsatsing!

Den viktigste politiske saken fram til jul i kommunene rundt om er budsjettene som skal vedtas. Nye lokalpolitikere har begynt sitt 4-årige engasjement med blanke ark og trolig stor entusiasme.