• Hvor hen en enn snur seg så støter en på bruk av engelsk; butikknavn, fasadereklame, brosjyremateriell. FOTO: Kristin Ellefsen

Språket vårt

What is the purpose, Sørlandssenteret? Hvem skal ta vare på språket vårt – om ikke vi selv?