• avis00004.jpg FOTO: Kjartan Bjelland

Nullmoms for avisene

Norsk mediebransje er i krise.