La oss gripe sjansen!

Sørlandet har en spesiell mulighet til å bygge seg opp som nasjonalt knutepunkt for solarindustrien.