Etter tonedøvheten

Alt skurr i dialogen er nok ikke over, men hovedoppmerksomheten fra Cultivas side blir i alle fall fra nå av iverksettelsen av strategien.