Troen – som livslang læring

Kirken er ikke et parkeringshus, men et veksthus. oppleves ikke Kirken slik, må fornadring skje.