Spennende nyskapning

En ordning med lytte— og lesevenner skal innføres i barneskolen i Kristiansand til høsten.