Kommunen og elektromagnetisk stråling

Som ordfører har jeg et ansvar for hele befolkningen. Og når man ikke kan utelukke en helseskade på lang sikt, så kan det være fornuftig å legge en "føre var"-holdning til grunn.