Sykkel til begjær

Stadig flere sykler i Kristiansand. På fire år har bruk av sykkel økt med nesten 30 prosent.