Tid til læring

Lærerne har lenge klaget over at altfor mye tid går med til møter, utredninger, rapporteringer og gjennomføring av pålagte strategier og handlingsplaner.