Kommunal ø-hjelp og pasientsikkerhet

SAMHANDLINGSREFORMEN: I arbeidet med reformen var det en stund snakk om at den bare skulle gjelde eldre pasienter.