Slaktemetoden må være human

Min grunnholdning er enkel, dyr skal behandles på en god måte, og de skal avlives på en god og human måte. Er slaktemetoden god mot dyra, så kan jeg akseptere den.