Blir innleie av arbeidskraft mye dyrere?

Det står ingenting i de nye EUs bemanningsbyrådirektiv om sammenligning med de fast ansatte hos innleier.