Når er en bestikkelse akseptabel?

Nå er saken om robotgaven avgjort. Sykehusstyret har sagt ja takk til gaven og giver har fått sine krav om endring av sykehusets fremtidsplaner innfridd. Er dette helt ok?