Å bo i båt

Det er forståelig at Kristiansand kommune ikke ønsker seilbåten til Jan Kåre Stenberg i vinteropplag i Gjestehavna, når årsaken er stort drag i sjøen og fare for skader på både skute og brygger.