Skandale av dimensjoner

Staten har hatt en bemerkelsesverdig evne til å neglisjere og trenere oppmerksomhet og økonomiske kompensasjoner som nordmenn har gjort seg fortjent til etter krigsinnsats.