Statseid bussdrift

Så vel NSB som Nettbuss driver en omfattende sammenblanding av monopol og beskyttet virksomhet samtidig med omfattende forretningsaktiviteter i konkurranseutsatte markeder.