Reformbehovet i kommune-Norge

Mens senterpartiet har fått den rød-grønne regjeringen til å stille alle forslag om omfattende kommunesammenslåinger i bero, er reformiveren en ganske annen i vårt naboland Danmark.