Rektorvalg

I januar skal det velges ny leder for en av landsdelens viktigste institusjoner — Høgskolen i Agder (HiA). Prosessen med å finne egnede kandidater er allerede i gang. Nytt er det at nå kan også eksterne kandidater konkurrere om stillingen.