• Innsenderen har selv vokst opp i Bentsens Hus. Her er Bente Pauline Buverud avbildet på trappa i forbindelse med en artikkel om "Kulturstripe fra Posebyen til Odderøya". FOTO: ARKIV

Ekserserhuskvartalet i Posebyen

Vi er mange her i byen vår som er glade for at kvartalet ble spart for sanering på 1960-70 tallet.