Dusjgaranti

Det vises til innlegg signert Vidar Kleppe i avisen onsdag 29. januar.