Legers reservasjonsrett og abortdebatten

Det er helt utrolig å oppleve det store engasjementet på grunn av at enkelte fastleger ønsker å reservere seg i abortspørsmålet.