Mot borgerkrig?

For hvert liv som går tapt i Ukraina, reduseres muligheten for at partene klarer å finne en fredelig løsning på konflikten.