Mobbing av uføre

Nå skal dere uføre ut i arbeid – ellers mister dere pengene!