• Fra Agder distriktshøgskoles semesteråpning 15: august 1985. Fra venstre avtroppende rektor Halvor Vegard Hauge, Sverre Walter Rostoft, rektor Finn Holmer-Hoven, ordfører Paul Otto Johnsen og fylkesmann Oluf Skrapnes. Som alle vet er høgskolen i dag universitet, ikke minst takket være herrene på bildet. FOTO: ARKIV

Halvor Vegard Hauge - hva lærte han oss?

Den fremsynte akademiske gründeren og inspiratoren for Agder ville fylt 100 år i dag, 6. mars.