Ny los for gneldrebikkjene?

For nokre dagar sidan skreiv eg eit innlegg her i avisa om at den blå regjeringa i motsetning til den raudgrøne har utelatt UiA frå komiteen som skal vurdere finansieringssystemet for universitetssektoren.